Zarah Leander rysk spion?

Sångerskan Zarah Leander, den tyska nazistledningens favoritstjärna, ska ha verkat som sovjetisk agent före och under andra världskriget, enligt den ryske författaren och journalisten Arkadij Waxberg. Misstankarna mot stjärnan fanns också från svenskt håll.
Bevisen är vaga, även från rysk sida. Arkadij Waxberg, som för fram dem i Svenska Dagbladet idag, hänvisar till uppgifter ur sovjetiska arkiv - och ljudband från en åldrande underrättelsechef i Moskva. Pavel Sudoplatov uppger på banden att Zarah Leander värvades 1936 och gavs täcknamnet Rose-Marie. Enligt honom skulle hon ha varit hemlig medlem i det svenska kommunistpartiet. Hennes insats som agent bestod i att hon vid årsskiftet 1942 - 43 bekräftade för Sovjetledningen att den ryske attentatsman, som sänts ut för att mörda Adolf Hitler, hade anlänt till Berlin. Enligt Arkadij Waxberg finns det också bevis i arkiven för att Karl Gerhard skulle ha varit sovjetisk agent, också detta är misstankar som har funnits hos den svenska säkerhetspolisen. Men några dokument eller reella bevis för de sensationella uppgifterna finns inte ännu.
Christina Gustafsson