Winberg kritiserar regeringens ja-påtryckningar

Vice statsminister Margareta Winberg går till angrepp mot regeringens instruktionen till de förtroendevalda att agitera för ett ja i EMU. Hon anser att splittringen i EMU-frågan stundtals skapar dålig stämning.
– Det har ju inte fattats något beslut om EMU i regeringen utan vi har valt att lyfta ut frågan från regering och riksdag, ha den i en folkomröstning och sedan ta hand om resultatet, oavsett vad resultatet blir. Då blir det lite annorlunda. – Det är mycket sällan vi har folkomröstningar. Helt bekväm i en sådan situation tror jag varken de ministrar som är för EMU eller vi som är emot är. Vi tycker nog att det är lite obekvämt. Skapar det dålig stämning? – Stundtals - ja. Hur märks det? – Det vill jag inte gå in på men det är en ovanlig situation. Hur klokt tycker du att det var av till exempel Ulrika Messing att uppmana arbetarkommunsordförande, politiska företrädare för partiet i kommunen och så vidare att effektuera partiets beslut, ett ja till EMU? – Jag vet inte i vilken egenskap hon gick ut, möjligen som ledamot av verkställade utskottet. Lite underligt tycker jag kanske att det var men i övrigt har jag inga synpunkter. Var det klokt? – Det beror ur vems synpunkt. Ur din synpunkt? – Jag tror inte det hade någon större effekt för att mobilisera fler för att ja. Vad tror du det hade för effekt då? – Väldigt många, som jag träffar ute på gator och torg. De tycker inte om att man talar om för dem hur man ska agera, på det tydliga sättet.
Inger Arenander