Allt fler intagna på landets fängelser

Antalet intagna på landets fängelser ökade kraftigt under förra året. Under 2002 nyintogs totalt drygt tio tusen personer till landets fängelser visar siffror från Kriminalvårdsstyrelsen.
Det är en ökning med 850 personer jämfört med året innan. Även antalet domar ökade från drygt 12 000 under 2001 till drygt 13 000 under 2002. Av de utdömda fängelsestraffen är det straff på ett år eller mer som ökar mest.