Fortsatta översvämningar väntas

Ännu har inte kulmen nåtts för de översvämningar som drabbat östra Småland, där man fått över 100 milimeter regn på kort tid. Vattnet väntas fortsätta stiga några dagar till, även om läget stabiliserats något.
Många fastigheter har drabbats av översvämningar och lantbrukare riskerar att få sina skördar förstörda. På måndagen drabbades även flera fastigheter i Växjö av omfattande översvämningar till följd av skyfall och överfulla kommunala ledningar.