Svåra översvämningar i Asien

Kina, Indien och Bangladesh har drabbats av svåra översvämningar efter flera veckors ihållande regn. Över hundra människor har dött, tusentals har skadatas och flera miljoner har tvingats lämna sina hem.
Samtidigt kommer varningar för nya översvämningar och jordskred.