Landstingen tvingas till hårda besparingar

Landstingen måste minska sina kostnader med sammanlagt fem miljarder kronor till och med 2006.
Det visar en rundringning som Ekot har gjort till samtliga landsting. Orsaken är att skatteintäkterna inte har ökat i samma takt som kostnaderna. Redan i år måste landstingen minska kostnaderna med närmare tre miljarder kronor. Bara Gotlands, Värmlands och Jämtlands landsting behöver inte spara det närmaste året. Nedskärningarna medför bland annat att vårdavdelningar stängs, det blir stopp för nyanställningar och att läkare inte längre kommer att hyras in.