Landstingens underskott växer

Landstingen måste skära ned med cirka fem miljarder kronor de närmaste åren. Det visar en rundringning som Ekot gjort till samtliga landsting. Enligt Landstingsförbundet är det första gången på tio år som underskotten växer inom landstingssektorn.
Men patienterna är trötta på ständiga nedskärningar. Det säger Lisbritt Sälg, som är på besök på sjukhuset i Gävle: – Som gräsrot tycker man väl inte att de sparar på rätt sätt, på rätt ställen. De bygger nya dyra entréer, bygger om och river, men drar in på personal och sängplatser, säger hon. Alla utom tre I år är det bara tre landsting som inte har några sparkrav. Det är Gotland, Värmland och Jämtland. Övriga landsting måste göra nedskärningar med sammanlagt närmare 3 miljarder kronor under 2003. För flera landsting har det första halvåret varit en negativ överraskning. Kostnaderna har ökat så kraftigt att landstingen nu måste göra stora nedskärningar för att klara budgeten. Patienterna drabbas Lösningarna varierar. Det handlar bland annat om stopp för att ta in hyrläkare, stängda avdelningar, och anställningsstopp. Men det är patienterna som drabbas, säger undersköterskan Anita Persson, som jobbar på en vårdavdelning för äldre patienter: – De får ju också lida och vänta tills vi kommer. Vi kommer om en stund, säger vi, vi är upptagna just nu. En del dementa ligger och ropar och man kan inte förklara riktigt hur det är egentligen. Hur känns det för er som jobbar att inte kunna förklara det här? – Ja, jag tycker att man ska ha det bra på slutet av sitt liv. Man ska inte behöva behandlas på det här viset, säger Anita Persson. Problemet för landstingen är att kostnaderna för vården ökat, medan skatteintäkterna inte ökat i samma takt. Landstingssektorn har haft underskott de senaste 10 åren, men för första gången sedan 1993 har underskotten blivit större, enligt Landstingsförbundet. Nedskärningar på 5 miljarder Ännu är prognoserna osäkra, men redan nu uppger landstingen att det måste göras nedskärningar med sammanlagt 5 miljarder till och med 2006. Landstinget Gävleborg hade räknat på ett plusresultat i år, men efter fyra månader var facit ett minus på 66 miljoner. För att nå budgeten måste kostnaderna nu minskas. Det socialdemokratiska landstingsrådet Ingrid Liljegrääs säger att det finns grupper som förlorat på nedskärningarna. – Jag är den första att ställa upp på att de gamla, när det gäller omvårdnad, geriatrik och rehabilitering, och de psykiskt sjuka har varit de största förlorarna i det här. Det är inte de akut sjuka, det är inte vi 40- 50-åringar, utan det är de gamla och de psykiskt sjuka. De får betala priset för att vi går hårdhänt fram och för att vi inte har pengar att betala allt det som vi skulle vilja göra, säger Ingrid Liljegrääs.
Katja Magnusson