Stort intresse för bilpool

Intresset för att dela bil med andra är stort. Nära 900 000 svenskar skulle vilja vara med i en bilpool, visar en undersökning som Vägverket har gjort.
Av dem som bor i större samhällen och har körkort säger en fjärdedel att de skulle svara ja om de blev erbjudna att vara med i en bilpool. Idag är bara cirka 2000 personer i Sverige medlemmar i någon bilpool.