Medicinsk upptäckt av hjärnforskare

Forskare vid Tokyo universitet har gjort en ny upptäckt som kan förklara varför vissa människor vid traumatiska upplevelser drabbas av posttraumatiskt stressyndrom som depression och plötsliga minnesattacker.
Hjärnan krymper Forskare har tidigare hävdat att en möjlig orsak kan vara att en viss del av hjärnan krymper. De nya resultaten visar att även ett annat område i hjärnan som hjälper oss att reglera uppmärksamhet och känslor påverkas. Överlevare från gasattack Med hjälp av den senaste tekniken har ett forskarlag vid Tokyos universitet scannat av hjärnorna hos överlevare från gasattacken i Tokyos tunnelbana för åtta år sedan. Några som fått posttraumatiskt stressyndrom på grund av händelsen och några som inte fått det. Resultaten visar att hos de som drabbats var just det här området mindre än hos de som var friska. Medfödd egenskap Är det då sjukdomen som fått hjärnan att krympa? Ja, det är en teori som vissa tror på. Men det skulle också kunna vara en medfödd egenskap, en ökad risk för att drabbas helt enkelt. Studier av hipposcamus, den andra delen av hjärnan som man sett påverkas, har visat att området hos de som utvecklar syndromet var mindre än hos andra redan innan de blev sjuka. Viktigt framsteg Mer forskning lär krävas men oavsett vilken av teorierna som stämmer är förhoppningen stor att den här typen av studier ska leda till effektivare sätt både att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom. Det vore ett viktigt framsteg. Bara i Sverige tror man att flera hundratusen människor i dag lider av syndromet.
Kristoffer Gunnartz