Arbetslösheten sjunker i Tyskland

Antalet arbetslösa i Tyskland minskade i juni med 33 000 personer. Det visar siffror från landets arbetsmarknadsstyrelse.
Ett något förvånande resultat för analytiker som hade räknat med att arbetslösheten istället skulle stiga med 15 000 personer. I juni var arbetslöshetsnivå 10,2 procent. Det motsvarar 4,26 miljoner personer