FN: Utvecklingen bakåt i många länder

Extremt många länder har gått tillbaka i sin utveckling under det senaste årtiondet. Det visar en rapport från FN:s utvecklingsorgan UNDP som läggs fram under tisdagen. Men det finns också positiva tecken på utvecklingen i världen för de fattigaste människorna.
En tredjedel av världen befolkning bor i Kina och Indien, och genom att den ekonomiska utvecklingen varit oerhört positiv där under en längre period gör det att många fattiga människor har fått det bättre. I Kina växer futuristiska höghus upp som svampar ur jorden, som ett tydligt tecken på den ekonomiska utvecklingen. Här har en i världen aldrig tidigare tillväxt skett med 11 procent om året under 20 år. Men den har nästan enbart skett i kuststäderna. I inlandet går utvecklingen snarare åt motsatt håll, konstaterar FN:s utvecklingsorgan UNDP, som påpekar att tillväxt därför inte bara är av godo utan kan leda till spänning och ökad ojämlikhet i ett land. Sämre utbildning När FN i sitt särskilda index mäter om människor kan leva ett långt och friskt liv, få utbildning och ökad standard så visar det sig att ovanligt många länder har gått tillbaks i sin utveckling under 90-talet. På 80-talet var det fyra länder som gick bakåt i utvecklingen. Nu är det 21 länder där befolkningen har fått det sämre. De 21 länderna finns i tidigare Sovjetunionen och i länder i Afrika söder om Sahara. Sydafrika har till exempel ramlat ner 28 placeringar på rankningen över mänsklig utveckling i världens länder, framför allt på grund av försämringar för elever i skolorna. I Ryssland handlar det om vad man kallar för en feministisk fattigdom. Där är det främst de äldre kvinnorna och ensamstående mammor som har drabbats av fattigdom och lägre löner. Inte bara tillväxt Men FN:s utvecklingsorgan konstaterar att det handlar inte bara om hur länderna har lyckats med tillväxten för att människor ska få det bättre. Ett land som ofta framhålls för sin goda tillväxt är Botswana i södra Afrika, men även om det går oerhört mycket bättre ekonomiskt där än i närliggande Swaziland, har människorna det ungefär lika bra i Swaziland som Bostswana, eftersom politikerna i Swaziland har valt att satsa pengar på utbildning och hälsovård. Om världens fattigdom ska kunna halveras till år 2015, som världens politiska ledare har enats om, måste västvärlden göra stora förändringar, genom att dubblera sitt bistånd, minska vapenexporten till fattiga länder och sluta upp med att ge stöd till jordbruksproduktionen i väst. Annars kommer länderna i Afrika söder som Sahara inte att få sin fattigdom halverad förrän 2147, enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP.
Annika Östman