Krafttag krävs för att halvera fattigdomen

För att halvera fattigdomen i världen till år 2015 krävs krafttag. Det menar FN:s utvecklingsorgan UNDP. Jan Matsson som är direktör i UNDP:s ledning konstaterar att det är anmärkningsvärt att en ko i EU får hundra gånger så mycket pengar i jordbruksstöd varje år som en person i Afrika söder om Sahara får i stöd från EU.
Dom rika länderna måste dubblera sitt bistånd, minska vapenexporten till fattiga länder, dra ner på sina handelshinder och skriva av skulderna till länder främst i Afrika, enligt UNDP. I östasien har antalet fattiga människor som lever på en dollar om dagen halverats under 90-talet. Det visar FN- organet UNDP:s årsrapport. Medellivslängden i världen har också ökat med åtta år. Men samtidigt har befolkningen i 21 länder, främst i Afrika söder om Sahara, och länder i forna Sovjetunionen fått det mycket sämre på 90-talet än tidigare. Sydafrika har tillexempel rasat 28 placeringar i rankningen över hur det står till med den mänskliga utvecklingen i landet, främst beroende på sämre skolgång för elever.