Ersättning för maxtaxa räcker inte för kommunerna

Maxtaxan i barnomsorgen och rätten till dagis för barn till föräldralediga har kostat kommunerna 1,7 miljarder kronor mer än vad de fått i kompensation av staten.
Det hävdar kommunförbundet som nu vill att regeringen ska skjuta till mer pengar för att täcka kommunernas utgifter. Orsaken till att pengarna inte räckt till är att reformen omfattat fler barn än beräknat och att barnen tillbringt mer tid än väntat på dagis enligt kommunförbundet.