Leijonborg tror på snar uppgörelse

En uppgörelse är nära mellan regeringen, folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna om finanspolitiken vid ett EMU-inträde. Det sade folkpartiledaren Lars Leijonborg i Almedalen på tisdagen.
Leijonborg säger att de fyra partierna är överens om är att tillfälligt öka överskottet i de offentliga finanserna, men hur överskottet ska uppnås kunde han inte svara på. – Jag som har deltagit i samtal med alla de andra partierna vet att vi i praktiken nu är varandra väldigt, väldigt nära, säger Lars Leijonborg. Hur önskvärt är det med ett gemensamt dokument? – Själva formen är inte så viktig. Jag ställer upp om man vill ha ett gemensamt dokument, men föredrar någon att vi går fram var för sig men i praktiken säger samma sak så är det också helt okej för mig, säger Lars Leijonborg. Folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och regeringen är överens om att öka överskottet i de offentliga finanserna, för att det ska bli möjligt att undvika högre arbetslöshet vid en lågkonjunktur. Förhoppningen är att det ska få EMU-skeptiska LO-väljare att säga ja till EMU. Däremot är partierna inte ense om hur man ska uppnå ett högre överskott. Ska det ske genom besparingar eller skattehöjningar? – Där skiljer vi oss fortfarande åt. Folkpartiet, till exempel, vill ju pressa ner det svenska skattetrycket och det är ju fullt förenligt med att ha ordning och reda i statsfinanserna. Men där håller naturligtvis socialdemokraterna fast vid sin högskattepolitik. Det är ju så att säga deras ideologi, säger Lars Leijonborg.
Inger Arenander