Ödesdag för AstraZeneca

Onsdagen kan bli en ödesdag för ett av läkemedelsföretaget AstraZenecas viktigaste preparat. Ett expertutlåtande väntas, som är avgörande för om den amerikanska läkemedelsmyndigheten ska godkänna Crestor, läkemedlet som AstraZeneca hoppas ska bli företagets nya storsäljare.
Crestor sänker kolesterolhalten i blodet och tillhör en typ av läkemedel som blir allt viktigare. Det säger läkemedelsanalytikern Annika Espander. – Redan i dag ser vi en marknad som domineras väldigt mycket av livsstilsorienterade preparat, om man får säga så. Vi sitter mer, motionerar mindre och äter mer ohälsosamt. I framtiden tror jag att vi kommer att se fler preparat där man kombinerar effekter, som kanske både kontrollerar sockernivån och har en kolesterolsänkande effekt, eller någon form av reglering som är positiv på blodtrycket, säger Annika Espander. Behöver godkännande AstraZeneca räknar med att kunna sälja Crestor-medicin för 50 miljarder kronor per år, och marknaden växer hela tiden. Men då gäller det att företaget får kolesterolsänkaren godkänd för den amerikanska marknaden, som står för två tredjedelar av världsmarknaden. Blir det ett nej kan det gå riktigt illa för AstraZeneca. – De flesta tror nog att det blir ett positivt utlåtande. Vi ska väl ändå konstatera att Crestor redan finns på flera håll på den europeiska marknaden, inte på alla marknader, men på många, och även i Kanada, säger Annika Espander. Vad händer om det blir ett nej, då? – Då är det väldigt, väldigt negativt och då får vi en klart negativ kursreaktion på aktien, tror jag, säger Annika Espander. Granskningen av Crestor har dragit ut på tiden eftersom ett liknande läkemedel, som tillverkas av konkurrenten Bayer, orsakat mer än hundra dödsfall. Förseningen av Crestor har redan slagit mot AstraZenecas börskurs. Nya produkter Magsårsmedicinen Losec har hittills varit en enorm succé, men AstraZeneca kan inte vila på gamla framgångar om företaget vill tjäna pengar i framtiden också. – Crestor är viktigt för AstraZeneca nu när de ju har förlorat patentskyddet på Losec i USA. Det gäller att få ut nya produkter som har stor försäljningspotential på marknaden, och då är Crestor ett av ett par nya viktiga preparat, säger Annika Espander.
Robert Sennerdal