Plötslig fiskdöd i Fyrisån

Tiotusentals fiskar har plötsligt dött i Fyrisån söder om Uppsala. Orsaken är troligen ett giftutsläpp, säger Anders Larsson, vattenexpert vid miljökontoret i Uppsala till Sveriges Radio Uppland.
Alla fiskarter har dött på en sträcka i ån som är mellan tre och fyra kilometer lång. Varifrån det befarade giftutsläppet i Fyrisån kommer är inte känt. Uppsala kommun har gjort en polisanmälan.