Fördomar mot homo- och bisexuella på jobbet

Hälften av alla homo- och bisexuella i arbetslivet anser att det finns fördomar om dem bland arbetskamraterna. Och mer än var fjärde har valt att inte alls vara öppen om sin sexuella läggning på sin arbetsplats. Det visar en undersökning från Arbetslivsinstitutet som TT tagit del av.
Drygt 13 700 personer, både homo- bi- och heterosexuella, har svarat på frågor om inställningen till olika sexuella läggningar på arbetsplatsen. Det är första gången en så omfattande undersökning görs i Sverige. De första preliminära resultaten kommer presenteras på onsdagen i samband med politikerveckan i Visby.