Svårt hitta ledare till idrottsstyrelser

Det är väldigt svårt att hitta nya ledare till styrelseposterna i idrottsföreningar. Och varannan ledare jobbar inte för att de vill, utan för att det inte finns någon annan. Det visar en enkät som Riksidrottsförbundet gjort bland 100 föreningsledare.
Enkäten som presenteras på onsdagen visar också att många ledare är oroliga att drabbas ekonomiskt om en klubb går i konkurs. Det oavlönade styrelsearbetet kräver enligt enkäten tio timmars arbetete per vecka och utförs främst av män i 50-årsåldern. Av de 100 tillfrågade föreningsledarna är det bara 15 som inte har funderat på att sluta med styrelsearbetet.