Beredskap mot salmonella

Efter det hittills största utbrott av salmonella som drabbat Sverige vill Jordbruksverket inrätta en nationell beredskapsgrupp. I gruppen ska finnas nyckelpersoner från olika myndigheter i samhället.
– Jag ser framför mig att vi i vår nya nationella beredskapsplan ska ha något slags nationell beredskapslista, där man binder upp kompetenser från olika myndigheter och organisationer som med mycket kort varsel kan gå in på en nationell och regional nivå i hela landet och finnas på plats. Det är en punkt som vi kommer att fästa stor uppmärksamhet på i den nya beredskapsplanen, säger Leif Dennerberg, som är chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. Först spåra Det viktigaste vid ett stort utbrott av en smittsam djursjukdom är att snabbt kunna spåra smittan, för att minska risken för spridning. Sedan handlar det om att snabbt bekämpa smittan. Detta görs bland annat genom att avliva eller förflytta djur. För att klara av ett stort utbrott av smittsam djursjukdom behöver många myndigheter i samhället samarbeta. Det är därför Jordbruksverket vill att man inrättar en nationell beredskapsgrupp. I gruppen ska det finnas nyckelpersoner från de olika myndigheterna som snabbt kan agera. Andra smittor också Orsaken är inte bara det nuvarande utbrott av salmonella som drabbat Sverige. Man började diskutera det redan efter utbrottet av mul- och klövsjuka i bland annat Storbritannien, då smittan snabbt spreds mellan gårdarna. Utbrottet av salmonella har varit enklare att hantera eftersom man redan tidigt kunde konstatera att det var från Lantmännens foderfabrik i Norrköping som smittan spreds till gårdarna. – Det har varit en direkt smittspridning till en foderfabrik. Någon sådan situation har vi aldrig tidigare haft. På det sättet har det varit enklare när man sedan skulle spåra besättningarna som blivit drabbade, säger Leif Dennerberg. Samordning viktig Men för att klara större och mer omfattande utbrott framöver är det viktigt att de olika instanserna i samhället samordnar sina resurser. Det kan handla om att kalla in polis och militär som hjälper till att spärra av gårdar och vägar för att minska spridningen. Leif Dennerberg menar att varje enskild myndighet vet hur den ska agera, men samarbetet mellan myndigheterna bör bli bättre och mer effektivt för att klara framtida utbrott. – Vi är ett litet land. Vi har begränsade resurser och vi måste ta väl vara på alla de resurser vi har oavsett var de finns, säger Leif Dennerberg.
David Svanberg