Fortsatta attacker mot amerikanska soldater i Irak

I Irak fortsätter attackerna mot amerikanska soldater. I en serie attacker det senaste dygnet har sju soldater skadats.
Den USA-ledda ockuppationsstyrkan har utlyst en belöning på 2500 dollar för information som leder till att man kan gripa den som dödar en soldat ur ockupationsstyrkan eller en irakisk polisofficer.