Småhuspriserna ligger stilla

De svenska småhuspriserna har i stort sett legat stilla under det första halvåret i år, enligt småhusbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB) och Lantmäteriet.
Priserna sjönk något under årets första två månader för att sedan stiga resterande månader. Jämfört med andra kvartalet förra året, har småhuspriserna ökat med i snitt 7 procent.