Demonstrationsförbud i Iran

De planerade protestmötena i Iran i samband med fyraårsdagen av de stora studentdemonstrationerna i Teheran har ställts in. Regimen har infört demonstrationsförbud och kommenderat ut tusentals poliser och militärer.
Teherans universitet har stängts i en vecka. Där förekom oroligheter i förra månaden då polisen grep flera tusen människor, varav många studenter i Teheran och sex andra städer.