Oförändrade huspriser

De svenska huspriserna ligger stilla visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Bengt Turner, bostadsforskare vid Uppsala Universitet, menar att priserna nu kan vara på väg att sjunka.
– Om man tittar på konjunkturprognoser och vad Konjunkturinstitutet säger ser utvecklingen ganska dålig ut och återhämtningen verkar gå långsamt. Det kan innebära att vi kommer att se en viss prisnedgång i höst. Stannat på hög nivå I dag presenterar Statistiska Centralbyrån sin småhusbarometer för det första halvåret. På riksnivå har priserna i princip legat stilla sedan årsskiftet. Men de har stannat på en hög nivå. Jämfört med halvårsskiftet förra året är husen i snitt sju procent dyrare. I flera län fortsätter priserna att stiga. Billigare hus i fyra län Den snabbaste ökningen sker i Västerbotten, Värmland och Dalarna. Även i storstäderna ökar priserna. I Malmöområdet har priserna ökat med fem procent mellan det första och andra kvartalet i år. I Stockholm och Göteborg blev husen två procent dyrare. Under första halvåret noterar SCB sjunkande huspriser i fyra län. Det är i Kronoberg, Gävleborg, Västernorrland och på Gotland som husen blivit billigare.
Eva Odefalk