Högskolorna tappar studenter

Sex procent färre studenter har antagits till landets högskolor i höst. Men det är inte alla utbildningar som tappar. Vårdprogrammen fylls till exempel snabbt och många kommer inte in på de utbildningarna. De som tappar är teknikprogrammen.
Bara vart tionde ingenjörsprogram får ihop lika många studenter som det finns utbildningsplatser. För Mitthögskolan har det inneburit att 18 utbildningar nu läggs ned. – Det är för få sökande. Det går helt enkelt inte ihop ekonomiskt att köra med så få studenter på varje utbildning, säger Mitthögskolans dekanus och prorektor Sture Pettersson: – Vad vi gör nu är att vi ställer om utbildningsutbudet för att locka studenter. Bland annat har vi nu startat en del utbildningar i upplevelseteknologi, brand och räddning och design. Vi ändrar utbildningsutbudet för att anpassa det mot studenternas behov. Få sökande Trots att många högskolor och universitet kraftigt skurit ned på antalet platser på teknikprogrammen för nästa år, har de stora problem att få tillräckligt många att söka utbildningarna. Bara var tionde ingenjörsprogram får lika många sökande som det finns platser. Inför hösten 2000 hoppades 19 000 gymnasister få läsa ett ingenjörsprogram. Inför höstterminen i år är det bara 12 000 som sökt till någon ingenjörsutbildning. Tillfällig svacka Minst antal sökande får ofta just de program som inriktar sig på it och telekom. Men att välja bort just de programmen nu är ett misstag, tror Sture Pettersson: – Jag tror ju själv att it-branschen kommer tillbaka. Det borde vara läge att börja en sådan utbildning nu. Att komma ut om tre-fyra år måste ligga helt rätt i tiden, säger han. Väljer otaktiskt Skälet till att så många väljer bort just it beror nog delvis på att branschen har problem. Men om studenterna valde de utbildningar som garanterat gav jobb borde flera teknikutbildningar ha väsentligt fler sökande, tycker Sture Pettersson: – Vi måste komma ihåg att det är studenterna som gör valet. Det är de som offrar sin tid och tar de ekonomiska riskerna när de utbildar sig. Det får vi aldrig glömma. Men själv tycker jag ju ibland att det är lite förvånande att man väljer utbildningar där det är väldigt svårt att få arbete och inte de utbildningar där vi vet att det finns en lysande framtid, säger Sture Pettersson.
Thorbjörn Carlsson