Stabilt översvämningsläge

I Småland är översvämningsläget forfarande stabilt, men på flera håll stiger vattnet fortfarande. Under onsdagen rapporterades om nya översvämningar från Karlsborg i Hultsfreds kommun.
I Silverån mellan Lönneberga och Silverdalen börjar vattnet nu dra sig undan, enligt räddnngstjänsten i Hultsfred. I Oskarshamn och Högsby stiger vattennivåerna fortfarande något, men kulmen väntas vara nådd på torsdag.