EU-pengar till stamcellsforskning

EU kan anslå över 20 miljarder kronor till stamcellsforskning som många forskare tror ska kunna lösa gåtan med i dag obotliga sjukdomar. Frågan om forskning på mänskliga embryon är dock omstridd i medlemsländerna och på onsdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag till nya, etiska riktlinjer.
Under det här året delas inga EU-anslag alls ut till stamcellsforskning. I flera medlemsländer är forskning på embryon och foster förbjuden. EU-kommissionen fruktar nu att forskarna kommer att fly från Europa till länder där frågan inte är lika känslig. Frågan laddad I framför allt de katolska EU-länderna är stamcellsforskningen mycket laddad. I Sverige och Storbritannien är frågan däremot inte alls lika kontroversiell. Stamceller kan tas från ett nyligen befruktat ägg. Därefter kan de odlas vidare i en stamcellslinje i ett laboratorium som kan förvaras i flera år. Import trots forskningsförbud Men de EU-länder som förbjuder forskning på embryon kan mycket väl tillåta import av stamcellslinjer. Det är där lösningen kan ligga, enligt kommissionen. Philippe Busquin, kommissionens forskningsansvarige som presenterade de nya etiska riktlinjerna, sade att en tredjedel av världens stamcellslinjer finns i Sverige. Dessa kan alltså exporteras till andra länder. Etiska regler ska godkännas Villkoret enligt EU-kommissionens förslag är att stamcellerna tas från embryon före juni 2002, det vill säga innan EU:s nuvarande forskningsprogram trädde i kraft. De nya etiska reglerna måste godkännas av medlemsländerna. Kommissionen hoppas dock att frågan ska vara löst den 1 januari nästa år så att forskningsanslagen kan delas ut.
Ingmarie Froman, Bryssel