Samgående med Zeneca gav fler jobb

Företaget Astra har expanderat i Sverige sedan sammanslagningen med Zeneca år 2000 och nu hoppas man på att läkemedlet Crestor ska bli uppföljaren till mångmiljonsäljaren Losec. Natten till torsdagen kom företaget ett steg närmare målet med att Crestor ska bli lagligt på den amerikanska marknaden.
Natten till torsdagen sade en expertkommitté i USA ja till de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna angående Crestor. Det kommer att väga tungt när myndigheterna ska ta sitt slutliga beslut om Crestor ska bli lagligt på den amerikanska marknaden. – Hela den här marknaden har ju en enorm potential om det verkligen tillför ett medicinskt värde så vi räknar ju med att Crestor efter godkännandet i USA ska ge ett rejält försäljningstillskott till företage, säger Martin Niklasson, chef för den globala läkemedelsutvecklingen på Astra Zeneca i Mölndal. Hur mycket pengar gav Losec? – Losec hade som bäst när det gällde årlig försäljning en försäljning på sex miljarder dollar på ett år. Femte största Astra Zeneca är världens femte största läkemedelsföretag, försäljningsmässigt sett. Av dess 56 000 anställda världen över finns 12 000 i Sverige. 20 miljarder för forskning 20 miljarder kronor satsades förra året på forskning och av dem tilldelades Astra Zenecas svenska avdelning 40 procent. Av de 12 000 forskarna arbetar nästan hälften i företagets tre svenska anläggningar: i Mölndal, Södertälje och Lund. Inom loppet av ett år anställs ytterliggare 100 nya forskare i Sverige. Företaget har expanderat Sammanslagningen av svenska Astra med brittiska Zeneca år 2000 har med andra ord inte inneburit någon försämring för den svenska delen. Tvärtom, företaget har expanderat, säger Martin Niklasson på Astra Zeneca i Mölndal. Han känner en stor tilltro inför framtiden. – Sedan samgående med Zeneca har totalt sett antalet anställda i Sverige ökat med, jag skulle gissa mellan 2 000 och 2 500 medarbetare, totalt i hela företaget. Det var ju stick i stäv mot vad många spekulerade skulle ske när vi av juridiska skäl blev ett engelskt bolag. – Man insåg ganska snart i diskussionerna att Sverige var en stark bas för forskning och utveckling och så har det förblivit , säger Martin Niklasson, chef för den globala läkemedelsutvecklingen på Astra Zeneca.
Johan Tollgerdt, Ekot i Göteborg