Centerledaren jämför EMU med Hitler

Kampen mellan ja- och nejsidan i EMU-debatten har hårdnat under den pågående politikerveckan i Almedalen i Visby. För att stärka nejsidan jämför centerledaren Maud Olofsson valutaunionen EMU med Hitler och tredje riket.
Enligt Maud Olofsson kan man lära sig av Hitlers ''tokigheter'', bland annat ska man inte bygga nya stater i tron att skapa en stark europeisk stat. Maud Olofsson menar att man istället ska bygga EU-samarbetet på ömsesidig respekt för varandras olikheter.