Solskyddskrämer lovar för mycket

Många solskyddsmedel ger betydligt sämre skydd än de lovar mot de farliga UVA-strålarna.
I många solskyddsmedel bryts UVA-skyddet ned efter bara någon timme, och därmed skyddas inte huden mot de solstrålar som orsakar b la cancer. Det skriver Dagens Nyheter. Däremot är det så kallade UVB-filtret kvar, som skyddar huden mot att bli röd och brännas. Därmed försvinner hudens varningssignalen men inte cancerrisken.