Kasinon får föra register över brottsmisstänkta

Sveriges statliga kasinon kommer att få föra register över besökar som misstänks för brott. Fast villkoret är att registren inte är sökbara i ett datasystem utan istället förs manuellt.
Det har datainspektionen beslutat efter att ha granskat register som hittades vid en inspektion i våras. Det skriver Sydsvenska Dagbladet. Registren som påträffades fanns dels på dator, och de raderades omedelbart, medan de register som fanns i pärmar fick finnas kvar.