Brasilienstrejk test för ny president

Nu är det den tredje dagen som de statsanställda i Brasilien strejkar i protest mot regeringens planer på att förändra pensionssystemet. Det är det första allvarliga testet för president Lula da Silva sedan han kom till makten för ett halvt år sedan.
Det besvärliga for Lula da Silva, metallarbetaren som blev Brasiliens president. Det är att de som nu strejkar är hans eget folk. De statsanställda utgor en majoritet i Arbetarpartiet, PT. Det vill säga det parti som Lula stått i ledningen för sedan det bildades i början av 80-talet. Samma reformer Men den stora paradoxen. Det är att det inte var länge sedan som Lula själv stod på samma sida av barrikaderna som de som nu strejkar. Den förre presidenten, Fernando Henrique Cardoso, försökte nämligen genomföra i stort sett samma reformer som de Lula vill driva igenom. Men han misslyckades just på grund av motståndet fran Lula och hans Arbetarparti. Orättvist pensionssystem Det brasilianska pensionssystemet ar snedvridet och orättvist. Många statsanställda pensionerar sig med full, och indexreglerad, lön långt innan de fyllt 50 år, medan de allra flesta brasilianare över huvud taget inte får någon pension. Kostnaderna för pensionerna till de statsanställda motsvarar fyra procent av Bruttonationalprodukten, BNP. Mer än alla sociala program tillsammans, och står för en stor del av Brasiliens allt för stora budgetunderskott. Liten strejksympati Den största delen av dessa pensionspengar går dessutom till de mest priviligierade av de statsanställda. Så den pågående strejken betraktas därför inte med särskilt stor sympati av andra grupper i det brasilianska samhället. De cirka 400 000 som strejkar motsvarar heller inte mer än knappt hälften av alla statsanställda. Men strejken är ändå politiskt känslig. Det rör sig om inflytelserika grupper i samhället. Men framför allt. Det rör sig om de som tidigare utgjorde Lulas mest trogna stödtrupper. Men som nu alltså är på väg att förvandlas till hans fiender.
Lars Palmgren, Santiago