Exporten av vete minskade

Den svenska exporten av vete mer än halverades förra året.
Orsaken är den ökade konkurrensen från Ukraina och Ryssland, det skriver tidningen Land Lantbruk. Exporten var värd närmare 480 miljoner. Havreexporten ökade däremot med 60 procent och är nu också den värd omkring 480 miljoner kronor.