Övergångsregering väntas i Liberia

En övergångsregering i Liberia väntas bli klar nästa vecka. Det säger kabinettsekreterare Hans Dahlgren, som är EU:s särskilda ombud i området.
– Nu har vi fått besked om att det blir en fredsstyrka. Den kan vara på plats redan om 14 dagar, och det tror jag underlättar förutsättningarna för att bilda en övergångsregering, säger kabinettsekreterare Hans Dahlgren. Den svenska regeringen har just nu direkt tillgång till allt som händer i förhandlingarna kring situationen i Liberia. Orsaken är att Sverige representerar EU i Liberia. För ett par månader sen var fredsförhandlingarna intensiva, men så blossade kriget upp på nytt när presidenten Charles Taylor åtalades av krigstribunalen i grannlandet Sierra Leone. Nu har regnperioden kommit till Liberia, vilket gör att det inte är så lättkrigat. Men förhandlingarna har också tagit en helt ny vändning. Det som krävs nu är inte bara ett varaktigt eldupphör och en internationell fredsstyrka, utan också en övergångsregering så att det inte blir ett vakum om den sittande presidenten Taylor väljer att gå i asyl i Nigeria. – Charles Taylor själv kommer inte att vara med. Han kommer att lämna. Och det är många som drar en suck av lättnad över det, säger kabinettsekreterare Hans Dahlgren.
Annika Östman