Lönsamt halvår för Investor

Det går bättre för familjen Wallenbergs maktbolag Investor. Värdet på bolagets tillgångar, om man räknar bort skulderna, steg med sex miljarder kronor under det första halvåret i år.
Investors vd Marcus Wallenberg säger att han nu ser tecken på en vändning i ekonomin, både i Sverige och övriga världen. – Framför allt är det väl det att vi har haft en bra börsutveckling och det är klart att det alltid hjälper till i sådana här situationer, säger Marcus Wallenberg: – Vad vi gör just nu är att vi fortsätter att fokusera på några av de viktiga frågeställningarna kring lönsamhet och effektivisering i de olika företagen. Man får se tiden an här, hur ekonomin kommer att utvecklas. Men det här halvåret har varit positivt, det har det verkligen. Sex miljarder plus Årets första halvår har varit ganska bra för Investor. Substansvärdet, alltså tillgångarna minus skulderna, steg med sex miljarder kronor, från 63 miljarder till 69 miljarder kronor. De viktigaste bolagen som Investor äger aktier i, kärninnehaven, har alla stigit på börsen. Kärninnehavens värde förbättrades med närmare åtta miljarder kronor under halvåret. Den största ökningen stod Ericsson, AstraZeneca och SEB för. Spekulationer om Scania När det gäller Scania och spekulationerna om att Volkswagen vill köpa hela den svenska lastbilstillverkaren och slå ihop den med den tyska konkurrenten MAN, så vill Marcus Wallenberg inte göra några närmare kommentarer, även om han inte avfärdar planerna. – Vi för diskussioner om bolaget, om hur de jobbar och så vidare, men annars kommer inga mer strategiska frågeställningar upp just nu. Men det där är ju en löpande process hela tiden, säger han. Tror du att det vore bra att bilda ett större bolag tillsammans med MAN? – Jag har ingen uppfattning om det. Jag har inte sett vad det skulle innebära, säger Marcus Wallenberg.
Robert Sennerdal