Hjärt-och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. Nästan hälften av alla som avled under 2001 hade en sådan sjukdom, visar dödsorsaksstatistiken för 2001 från Socialstyrelsen.
Men trots de höga siffrorna har dödstalen i hjärt-kärlsjukdomar sjunkit för såväl män som kvinnor. Den näst vanligaste dödsorsaken i landet är tumörsjukdomar. Drygt 70 procent av alla avlidna i Sverige var 75 år eller äldre.