Intagna kritiska mot Plavsic

Flera intagna vid kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro är kritiska mot den tidigare presidenten för den Bosnienserbiska republiken, Biljana Plavsic, som ska avtjäna sitt elvaåriga fängelsestraff på Hinseberg.
Plavsic flyttades på onsdagen till Hinseberg. Förflyttningen har förberetts under två veckor. – Vi har pratat med intagna som har velat dryfta den här frågan. Vi har varit mycket öppna, tydliga och synliga mot våra intagna men också mot vår personal som har anknytning till Balkanländerna, säger Benny Andersson, är tillförordnad Kriminalvårdschef vid Hinseberg. Vad har de intagna sagt – Många har utryckt att de i ett inledningsskede inte vill ha så mycket med henne att göra. Liten hotbild Trots det är kriminalvårdsstyrelsens bedömning att hotbilden både inom och utom anstalten är liten. Plavsic, som är 72 år, är den äldsta intagna kvinnan på Hinseberg där det just nu finns ett 90-tal intagna. De närmaste veckorna kommer kriminalvården på Hinseberg att göra en särskild utredning om till exempel, fysik och psykisk hälsa, eventuellt missbruk och vilket umgänge hon kan bedömas ha utanför fängelset. Behandlas som andra Hon kommer sedan att följa dagsrutinerna precis som andra intagna. Benny Andersson hävdar att det egentligen inte finns några speciella hot riktade mot Biljana Plavsic, trots att hon är dömd för krigsförbrytelser av Haagtribunalen. – Vi har fått säkerhetsbedömningar gjorda när det gäller den yttre säkerheten och det är en låg säkerhets- och hotbild mot henne.
Ekots Jan Andersson och Katarina Pietzak vid Sveriges Radio Örebro
Biljana Plavsic greps efter kriget av ånger och överlämnade sig frivilligt till Haagdomstolen och erkände sig skyldig till förföljelse av muslimer och kroater även om hon inte personligen skadat någon. De övriga åtalspunkterna, för exempelvis folkmord, lades ned efter erkännandet.