Fastighetsmarknaden övervärderad

Den svenska fastighetsmarknaden är övervärderad med i snitt sju procent. Det hävdar Danske Bank i en ny rapport.
Banken har räknat fram vilken prisnivå som kan anses motiverad efter ett antal förutsättningar som hushållens inkomstutveckling, arbetslöshet och utbudet av bostäder. Banken förväntar sig att huspriserna kommer att öka i lägre takt framöver men väntar sig inget kraftigt prisras. Professorn i nationalekonomi vid Uppsala universitet Bengt Turner förväntar sig att villapriserna kan börja gå ner redan i höst.