Haag-dömda till Finland för att avtjäna straff

Krigsförbrytartribunalen i Haag har sänt två bosnienmuslimer dömda för brott mot serbiska civila till Finland där de ska avtjäna sina fängelsestraff.
De bägge männen som varit lägervakter under kriget dömdes till 15 respektive 18 års fängelse, bland annat för att ha torterat och dödat lägerfångar.