Svensk fånge mår relativt bra

Den svensk som sitter fången på den amerikanska Guantanamobasen mår efter omständigheterna väl. Det har hans föräldrar fått veta efter det att två regeringstjänstemän i förra veckan besökte svensken, som varit fången i ett och ett halvt år.
Samtalen på basen pågick i åtta timmar, berättar utrikesminister Anna Lindh. – De fick samtala med honom i ett par dagar, i sammanlagt ungefär åtta timmar, så det var ingående diskussioner. Han mår efter omständigheterna väl, men naturligtvis hoppas både han och vi att han ska bli frigiven så snart som möjligt, säger Anna Lindh: – Nu fortsätter samtalen med USA. Vi hoppas att vi ska kunna reda ut missförstånd och annat så att han faktiskt ska kunna bli frigiven. Något datum vågar vi inte ge i dag. De amerikanska företrädarna har ju hävdat att skälet till att han är kvar är att han inte vill samarbeta. Vad finns det för grund för det? – Jag tror i och för sig att det är så att han inte har velat tala med dem tidigare. Han måste själv avgöra om han vill göra det. Det är bara han själv som kan avgöra det, säger Anna Lindh. Vilka svar har regeringens representanter fått av honom på de frågorna? – Det vill inte jag gå in på. Det är en sak för honom. Vilken bedömning gör du av hans möjligheter att bli frigiven? – Jag har en ganska bra bild av hans möjligheter att bli frigiven. Vi hoppas ju också att det kan finnas en del missförstånd som faktiskt går att klara ut och att vi då kan göra det i samarbete med de amerikanska myndigheterna. Om man kan räta ut missförstånden hoppas vi att han därmed också kan bli frigiven. En ganska bra bild. Bättre eller sämre än förut? – Det känns väl lite bättre än förut, men att sedan utifrån det försöka ge några datum för när han ska bli frigiven, det vågar jag inte göra, säger Anna Lindh.
Marthina Stäpel