För tidigt födda flyttas runt

Närmare 80 för tidigt födda barn i Stockholms län har i år tvingats flytta till andra sjukhus i landet. Läget är fortsatt akut, trots att transporterna både är dyra och oroar föräldrarna.
Arbetssituationen är orimlig. Det säger Ann Edner, överläkare på Karolinska sjukhuset i Stockholm. – Vi har mycket barn och överbeläggningar. Vi har precis tagit emot ett jättelitet barn som vi har vetat om och kunna planera plats för. Men på grund av det får våra andra, lite större barn då åka till andra sjukhus. I bästa fall inom Stockholm, men många gånger på senaste tiden har det varit ute i landet. Vi har personalbrist och vi har platsbrist, säger Ann Edner. Många föds i Stockholm 24 procent av alla barn som föds i landet föds just i Stockholms läns landsting. Av dem behöver 11 procent vård för att de är för tidigt födda, som Agnes på Karolinska sjukhuset. Agnes föddes den 18 juni, 16 veckor för tidigt, och vägde bara 570 gram. Det var inte säkert att hon skulle klara sig. För Agnes föräldrar Eva och Fredrik har det varit en tid av stort kaos, inte minst för att omsättningen av personal har varit mycket hög. – På något sätt är ju det viktigaste att vår dotter får den bästa tänkbara vården. I det ligger också en kontinuitet hos personalen och det är kanske svårt att upprätthålla om det är väldigt stor förflyttning av personer, säger Eva. Hur många sjuksköterskor och läkare har ni träffat? – 18 läkare och minst 40 sjuksköterskor under den här treveckorsperioden, skulle jag tro. Hur känns det? – Det är klart att det inte är bra, varken för oss, för Agnes eller för läkarna i längden. Hur tror du det hade känts om de dessutom hade sagt att nu måste ni flytta? – Jag betraktar mig som en stark person, men jag är tveksam till om jag skulle ha klarat det, säger Eva. Birgitta Cevefjord är ansvarigt landstingsråd, och hon beklagar platsbristen. – Den är inte värre än tidigare år, förra året till exempel. Snarare är det kanske så att situationen är lite bättre. Men den är fortfarande besvärande och det hänger delvis ihop med att vi har för få platser. Samtidigt gör vi ju satsningar och bygger ut, men det tar tid att bygga ut, säger Birgitta Cevefjord.
Susan Ritzén