Avdrag för långa kollektiva jobbresor

Reglerna för reseavdrag bör ändras så att avdragen baseras på reslängd i stället för på den totala kostnaden. Det är ett av förslagen i Kollektivtrafikkommitténs betänkande som överlämnades till regeringen på torsdagen.
– Den enklaste grundregeln för resebidrag är ju i dag en summa pengar om man reser för mer än 7 000 kronor så har man kanske rätt till avdrag. Det där gynnar ju förstås de dyra resesätten eftersom man kommer snabbare upp i summan då, säger Anna Berger Kettner, ordförande i Kollektivtrafikkommittén. – Vårt förslag är att man i stället skulle sätta gränsen på ett avstånd ; en, två eller tre mil och reser man längre än så får man göra avdrag oavsett hur stor summan är. Resandet i Sverige ökar. Det är dock främst biltrafiken som står för ökningen och det vill Kollektivtrafikkommittén råda bot på. Fördela rättvist Ett led i försöket att få fler människor att välja kollektivt resande är förslaget om ändrade reseavdrag. Enligt Anna Berger Kettner handlar det i grund och botten om att fördela kostnaderna rättvist. – Det går inte att komma upp i de här 7 000 kronorna med ett kollektivtrafikkort eller i alla fall rätt långt ifrån. Det handlar inte rakt av om att gynna utan det handlar om att sluta missgynna kollektivtrafiken, säger hon. Skatt på fri parkering på jobbet Kollektivtrafikkommittén har även som förslag att låta företag betala skatt för marken som används till fri parkering åt de anställda. Om företagen i sin tur skulle låta sina anställda betala parkeringsavgift så menar man att fler istället skulle välja att resa kollektivt. Anna Berger Kettner säger att den frigjorda ytan då i stället kan användas till att bygga bostäder på. – Om det här leder till ett minskat antal parkeringsplatser så skulle det kunna leda till att vi får loss yta i städerna där man till exempel kunna bostäder. Vi har ju bostadsbrist i dag, säger Anna Berger Kettner, ordförande i Kollektivtrafikkommittén.
Albert Capuder