Sämre arbetsmiljö inom verkstadsindustrierna

Arbetsmiljön inom de stora verkstadsindustrierna har försämrats sedan 1998.
Den slutsatsen kommer fackförbundet Metall fram till efter en undersökning bland 120 000 medlemmar som ska presenteras i en rapport senare, skriver Sydsvenska Dagbladet. Enligt ombudsman Margareta Pettersson på Metall har arbetsklimatet blivit hårdare med mera styrning och för lite folk. Bilindustrin och vitvaruindustrin pekas i rapporten ut som de största syndarna.