Mässlingsfallen ökar i Europa

Antalet mässlingsfall ökar kraftigt i Europa, och nu avråder smittskyddsinsitutet från resor utomlands med barn som inte vaccinerats mot mässling.
Förra året rapporterades nästan 18.000 fall av mässling i Europa, det är en ökning med 41 procent jämfört med 2001. Allra flest fall noterades i Tyskland och Italien. Det skriver Svenska Dagbladet. Nästan var tionde som insjuknar i mässling kräver sjukhusvård, och förra året drabbades i Tyskland 21 barn av hjärnhinneinflammation till följd av mässling, och en åtta månader gammal pojke avled.