Nordeapersonal missar vinstdelning

Handelsbanken gjorde förra året en vinst på över 7 miljarder och de anställda går inte lottlösa. Banktjänstemännen kommer att få dela på 800 miljoner kronor, den högsta bonusutbetalningen i banken någonsin. Men hos konkurrenten Nordea knorrar personalen. De inte får en enda krona av bankens vinst.
– Oberoende av hur bra personalen jobbar på, och även om resultatet blir ganska skapligt, är det annat som slår bort själva vinstdelningen, säger Arne Johansson, styrelseordförande för Nordeas vinstandelsstiftelse. Hur borde ni mäta i stället, tycker du? – Det borde på något sätt mätas mer efter om man ökar sitt eget resultat. Nu ska vi ofta jämföras med andra inom samma bransch, säger Arne Johansson. Det är säkert många anställda på Nordea som är besvikna över årets vinstdelning. För andra året i rad får de den lägsta vinstandelen av personalen i de fyra storbankerna. Det visar en sammanställning i tidningen Finansvärlden. Rekordlåg vinstandel Inte på sju år har vinstandelen för Nordeapersonalen varit så låg som i år, 0 kronor. De anställda i Handelsbanken, däremot, får dela på 800 miljoner kronor, det högsta belopp som någonsin tillfallit bankens vinstandelsstiftelse. I genomsnitt får varje Handelsbanksanställd 77 000. Personalen i SEB får i snitt 16 250 kronor, medan de anställda i Föreningssparbanken får nöja sig med 7 500kronor var av bankens vinst. Personalen viktig Björn Nykvist är ledamot i FöreningsSparbankens resultatandelsstiftelse. Han anser att de anställda kunde få större del av vinsten, särskilt i relation till aktieägarnas avkastning. – Vi vill inte stöta oss med aktieägarna. De är viktiga för banken, men personalen är också mycket viktig. Jag vill inte ställa aktieägarna mot personalen, men jag känner ändå att bankledningen prioriterar aktieägarna, säger han. Borde man ha kunnat satsa mer på de anställda? – Med lite god vilja kunde man ha ruckat lite på reglerna, säger Björn Nykvist.
Eva Odefalk