Ökad färjetrafik till Baltikum

Rederierna märker den här sommaren av en rejäl ökning i resandet till Öst- och Centraleuropa.
– Vi har nästan full beläggning under hela sommaren, trots att två färjor kör varje dag, säger Nicolai Kock, är linjechef för DFDS Tor Line. Stor ökning för färjetrafiken Semestertrafiken är en god affär för rederier i sydöstra Sverige som bedriver färjetrafik med Öst- och Centraleuropa. För Stena Line som trafikerar Polen från Karlskrona ökade resandet med 20 procent i juni i år, om man jämför med samma månad förra året, både när det gäller godstrafik och passagerartrafik. Bra reklam Sveriges ökade handel med Polen och lyckad marknadsföring gentemot passagerarna är företagets förklaring till att det går så bra. Resandet med de två rederier som driver färjelinjer mellan Blekinge och Baltikum ökar också. På DFDS Tor Lines var antalet resenärer 30 procent fler i juni i år jämfört med juni förra året, enligt chefen för trafiken mellan Karlshamn och Litauen, Nicolai Kock. Det genuina Baltikum – Dels beror det på att vi har fått större kapacitet, dels att många vill se Baltikum innan det blir för påverkat av Västeuropa. De kommer ju in i EU nästa år. I dag är det fortfarande Östeuropa.
Michael Österlund, Ekot och Henrik Olsson, SR Blekinge