Priserna på läkemedel sjunker

Sedan läkemedelsreformen genomfördes har priserna på mediciner sjunkit med sex procent. Enligt Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket AB, är prissänkningen större än väntat.
– De direkta effekterna av reformen är ungefär som vi har förväntat oss. Men de indirekta effekterna, som exempelvis de kraftiga prissänkningarna på de läkemedel som mist patenten, är större än vad vi beräknade från början. 500 miljoner billigare Efter reformen i oktober förra året, som innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian, har priserna gått ned med sex procent. Den totala prisnedgången beräknas bli 500 miljoner kronor per år. Det visar en utvärdering som Apoteket gjort tillsammans med Landstingsförbundet och Läkemedelsförmånsnämnden . Pressade priser Men den största besparingen beror inte på att läkemedlet byts ut mot ett billigare, utan på att priserna pressas ner. Läkemedelstillverkare som har de dyraste varorna har till slut inte någon marknad alls, eftersom deras läkemedel byts ut mot billigare. – De som vinner på reformen är samhället och den enskilde konsumenten. Förlorare är däremot apoteket som beroende på marginalen på läkemedlet får mindre intäkter. Vad säger läkemedelsproducenten om det här? – Det här är en spelregel som jag tror att man kommer att acceptera och som man inser är rimlig
Aina Jutterström