Smittsamma grisar staplas på hög

Efter salmonellautbrottet i Östergötland har kadaveranläggningen Konvex i Stenstorp blivit överbelastad. Nu varnar distriktsveterinär Lars Brattberg för att risken för smittspridning från anläggningen är stor.
När Lars Brattberg, distriktsveterinär i Skara, i måndags gjorde en inspektion på Konvex fann han minst 150 ton salmonellasmittade svin som låg staplade på golvet i ankomsthallen. – I ankomsthallen är man tvungen att lagra råvara, det vill säga döda, avlivade djur, direkt på golvet. Man måste alltså stapla självdöda djur i meterhöga lager, säger Lars Brattberg. Skulle du vilja säga att förhållandene vid Konvex är hygieniskt riskabla? – Jag vill påstå att förhållandena som de är nu innebär ett riskmoment. Då är det min skyldighet att påtala det för ansvarig myndighet, som är min arbetsgivare, Statens jordbruksverk, säger Lars Brattberg. Stor risk Veterinär Lars Brattberg menar att risken för smittspridning är stor. Visserligen är salmonella inte särskilt smittsamt, men får man in kadaver från djur som dött av svinpest eller mul- och klövsjuka kan det få allvarliga konsekvenser. – Det skulle kunna spridas över hela landet via transporter. Nu när vi skickar transporter utomlands också skulle det lätt kunna få nationalekonomiska konsekvenser. Det är min skyldighet att påtala det betydande riskmoment som finns i den nuvarande hanteringen, säger Lars Brattberg. Skickat rapport Lars Brattberg har nu skickat sina iakttagelser i en rapport till Jordbruksverket i Jönköping. Han säger att problemet är allvarligt. – Jag anser att det är myndigheternas sak att lösa de här frågorna på ett bra sätt, tillsammans med politiker och regering. Det har man hittills inte förmått göra. Man tror att det ska lösa sig av sig själv på något sätt, men jag vill påstå att situationen förvärras under tiden, säger Lars Brattberg. Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jorbruksverket säger till Ekot att mul- och klövsjukan och Svinpest inte förekommer i Sverige och att det därför är hypotetiskt att tala om spridning av dessa sjukdomar.
Peter Karlsson