Salmonellasmittade djur överbelastning

Som en följd av den omfattande salmonellaepidemin är nu landets enda anläggning för slakt och destruktion av smittade djur kraftigt överbelastad.
Veterinären Lars Brattberg uppmanar Jordbruksverket att genast ta tag i situationen eftersom risken för smittspridning, enligt Brattberg, är uppenbar. På Jordbruksverket, säger man att det finns beredskap för att avlasta anläggningen som ligger i Stenstorp i Västergötland, men att man ännu inte fått tillräcklig information om situationen. Alternativen är slakt vid vanliga slakterier under mer noggrann kontroll eller slakt utomlands. 46 gårdar har hittills konstaterats vara drabbade av salmonella efter att ha fått smittat foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping.