Polisskotten var nödvärn

De poliser som sköt mot en av rånarna vid värdetransportrånet i Bräkne-Hoby för en dryg vecka sedan har inte begått något brott. Det anser chefsåklagare Pernilla Åström i Kristianstad som i dag beslöt att inte inleda någon förundersökning av dödsskjutningen.
Den tekniska undersökningen är inte klar, inte obduktionsprotokollet heller, och inga poliser har hörts av åklagaren efter skottlossningen, då en av rånarna i Bräkne-Hoby dödades av polisen. Har alla uppgifter Men Pernilla Åström har inhämtat alla uppgifter hon anser sig behöva för att utesluta att något brott har begåtts från polisens sida. Fyra poliser avlossade ett 20-tal skott, tre av dem varningsskott i luften. Fyra av skotten träffade rånaren, men åklagaren har inte utrett vilka poliser som sköt just de skotten. Dödande kula borta Bara två kulor har återfunnits, och ingen av dem är den dödande kulan som träffade rånarens huvud. Åklagaren säger att bevisningen tyder på att alla skott som träffade sköts mot benen på rånaren. Skottet träffade rånarens huvud när han föll mot marken. Det var rent nödvärn, säger Pernilla Åström. Uppenbar livsfara – Polismännen har befunnit sig i en uppenbar livsfara. Det fanns även fara för andra personers liv. Gärningsmannen har varit beredd att skjuta mot dem och riktat vapen emot dem. – Det kunde lika gärna varit någon allmänhet som kommit i vägen då.
Susan Ritzén