USA tillsätter tillfälligt råd i Irak

Ett råd som ska företräda alla viktiga befolkningsgrupper i Irak kan tillsättas redan i helgen. Rådet ska fungera som ett slags tillfällig regering tills demokratiska val kan hållas i Irak. Men USA tänker fortfarande behålla den yttersta makten.
På söndag kan den första irakiska regeringen efter Saddam Hussein tillträda. Det är ett råd där de viktigaste irakiska befolkningsgrupperna har sina representanter. Rådet ska styra Irak fram till den dag det finns en av folket vald regering. Den som nu håller i regeringsbildningen är den amerikanske chefsförvaltaren Paul Bremer, och även om det nya rådet ska ha regeringsliknande befogenheter förbehåller sig USA vetorätt. Det vi talar om än så länge är alltså en irakisk regering som bara får besluta sådant som USA är med på. Känner sig pressade Att denna tillfälliga regering skulle bildas var planerat, men det har tidigarelagts. Det beror på att USA känner sig pressat att få det att se ut som om Irak åtminstone delvis styrs av irakier, att det inte bara handlar om en amerikansk ockupation. Det gäller särskilt när det går hackigt med att upprätthålla ordningen i Irak. Många vanliga irakier har trots allt en mycket mer osäker tillvaro i dag än medan Saddam Hussein styrde. Också den viktiga amerikanska hemmaopinionen sviktar. Mindre än varannan amerikan tycker nu att USA verkar ha läget i Irak under kontroll, enligt en enkät som tevebolaget CBS låtit göra. Minskat stöd Visserligen tycker hälften fortfarande att det var värt priset att bli av med Saddam Hussein, men det är en kraftig minskning av stödet för president Bush, som hade en överväldigande majoritet bakom sig när kriget började. Natten till fredagen röstade den amerikanska senaten enhälligt för att USA skyndsamt bör söka hjälp av Natoländerna. Det tyder på en känsla av att USA inte ensamt reder ut det här. Politiskt problem Men det finns en politisk hake när det gäller Natoländerna. Eftersom Storbritannien redan är på plats och flera mindre Natomedlemmar redan bidrar med trupper, är det i klartext Tyskland och Frankrike som har resurserna att avlasta USA. Frågan är om de vill. Tyskland och Frankrike ställde sig ju absolut emot ett krig mot Irak. Frågan är om president Bush är redo att svälja stoltheten och knacka på i Paris och Berlin för att be om hjälp.
Stefan Winiger, New York